I Job Dagen Efter Dimissionen

I job dagen efter dimissionen

Kirsten Christensen er uddannet professionsbachelor fra Erhvervsakademi Aarhus, med fødevareteknologi som specialeretning.

Hun havde job dagen efter sin dimission.

Jobbet som kvalitetsassistent hos Aarhus Slagtehus har hun i dag skiftet ud med jobbet som driftsassistent hos System Frugt A/S med 200 ansatte i Tilst, hvor hun står for lagerstyring, driftsoptimering og hygiejne.

”Begge jobs har jeg helt sikkert fået pga. min uddannelse,” siger Kirsten, der er tidligere slagteruddannet og har arbejdet indenfor tekstilindustrien, inden hun tog en procesteknologuddannelse og derefter professionsbacheloruddannelsen som en overbygning på halvandet år for laboranter, fødevare- og procesteknologer.

Faglært baggrund

Flere af Kirstens medstuderende havde ligesom hende selv en faglært baggrund som enten slagtere, kokke, køkkenassistenter, mejerister eller bagere.

”Det er en rigtig god videreuddannelse og giver vældig god mening, da den inddrager den praksiserfaring vi som studerende kommer med.”