På To År Har Jeg Lært Rigtig Meget

"På to år har jeg lært rigtig meget"

28-årige Mila Stenbye Vester er uddannet byggekoordinator og arbejder som tilbudskoordinator hos NCC Danmark A/S, i afdelingen ProjektDesign.

Mila arbejder med bæredygtighed i byggerier og bistår i processerne omkring tilbudsgivning af total-entrepriser for private og offentlige bygherrer.

”Jeg tog denne uddannelse, fordi jeg hurtigt gerne ville ud og blive en del af arbejdsmarkedet – og det er jeg kommet. Jeg har altid syntes, at projektledelse og organisering var spændende. På byggepladser er der koordinerende funktioner, der skal fyldes ud, og hvor vi kan gøre gavn. Jeg er særlig glad for, at jeg på studiet har fået lov til at specialisere mig indenfor bæredygtighed, som der er en stigende interesse for.”

Læs mere om uddannelsen til byggekoordinator

Praktik åbnede døren til et job

Under sit studie var Mila i praktik i NCC i den afdeling, hvor hun allerede inden endt uddannelse fik tilbudt job.

”På to år har vi lært rigtig meget. Især praktikken var er et kæmpe plus. For her kan vi rigtig komme ud og vise, hvad vi kan,” siger Mila, der har en baggrund som student og i tre år har læst erhvervsøkonomi på bachelorniveau, inden hun startede på byggekoordinatoruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

”På studiet har vi været en del rundt og set byggepladser og fået forståelse for processerne her. Jeg føler, at jeg er blevet en god generalist, med skarpt fokus på, hvad der skaber en god proces. Derfor kan jeg være en god facilitator og hjælpe med at sikre samarbejde og god kommunikation. Det, at jeg ikke har baggrund indenfor et specifikt fag eller er byggeteknisk gør, at jeg kan se det hele fra oven og ikke kun forholder mig til ét bestemt område af byggeriet.”

Samarbejder med konstruktører, arkitekter og ingeniører

I sit arbejde hos NCC er Mila i tæt dialog med arkitekter, konstruktører og ingeniører. Om forskellene på dem og hende siger Mila:

”Jeg vil mene, at jeg matcher bygningskonstruktører meget godt på evner inden for planlægning, kommunikation og projektledelse. I forhold til ingeniører og arkitekter synes jeg, at jeg er meget forskellig fra dem. Jeg vil mene, at jeg har gode kompetencer inden for kommunikation og samarbejde, men jeg har ikke den specialviden om bygninger, som de besidder.”